Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Sarkantyú utca 2.
(az Örs vezér tere szomszédságában)Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.

Bibliaóra csütörtökön 18:00-tól
Istentisztelet vasárnap 17:30-tól


Milejszeg
Petőfi utca 68.

Minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.


Soli Deo Gloria - Reformált Baptista GyülekezetJöjj és lásd


  Olyan időket élünk, mikor sokan kizárják Istent életükből és Jézus Krisztus nélkül keresik boldogulásukat. Álmodoznak szebb jövőről, küzdenek anyagi jólétért, érvényesülésért, élvezetekért, élményekért és kívánságaik teljesüléséért. Isten könyvében, a Bibliában azt olvassuk, hogy csak Jézus Krisztus követése és a Teremtőnk iránti engedelmesség által találjuk meg a boldog életet.

  Ezért kérem, fontolja meg a Biblia által bemutatott életutat és ne engedje, hogy az anyagiasság és élvhajhászás sekélyes dolgai uralják és elsodorják. A valódi beteljesedés és boldogság önmagunk és az ÚR, a teremtő Istenünk megismeréséből fakad. A földi élet olyan hamar eltelik és jön az örökkévalóság. Szükségünk van Jézus Krisztusra, mivel számot kell adnunk Neki egy napon életünkről. Ezért hadd hívjam meg istentiszteleti alkalmainkra. Jöjjön el és vizsgálja meg a bibliai hit igazságait és az Istennel való járás lehetőségét.


  Gyülekezetünk újonnan alakult független baptista közösség. A reformált jelzővel két fontos dologra akarunk utalni. Először a Protestáns Reformáció lelki-teológiai hagyatékának, különösen a kegyelem tanoknak, felvállalását és gazdagítását hangsúlyozzuk. Másodszor, mint evangéliumi közösség, az evangéliumi keresztyénségnek a Biblia szerinti megújulását szorgalmazzuk.


  A következő hét pont kifejezi gyülekezetünk alapvető vezérelveit, amelyeket lelki elődeink, többek között Kornya Mihály vagy Charles Spurgeon, fektettek le és követtek.

1. A kegyelem tanai

   Hirdetjük és tanítjuk a kegyelem tanait (általában a „kálvinizmus öt pontja”-ként szokták összefoglalni és emlegetni). Tanbeli és kegyességi alapunkat az 1689-es (II. Londoni) Baptista Hitvallás képezi.

2. Az evangélium ingyenes felkínálása

   Hiszünk az üdvösség mindenki számára történő hirdetésében, amit másképpen az evangélium ingyenes felkínálásának neveznek. Minden vasárnap egy istentiszteletet a megtérésre ösztönző evangélizáló prédikálásnak szánunk, imádkozva, hogy Isten használja ezt fel drága lelkek megmentésére. Az evangélizálás egyik legfőbb tevékenységünk, melynek során a gyermekekre és a fiatalokra is tekintettel vagyunk.

3. Hagyományos istentisztelet

   Hisszük, hogy a hagyományos istentisztelet felel meg a Biblia világos tanításának. Isten imádása dicsőséges és tiszteletteljes kell legyen, hogy felemelően hasson értelmünkre, miközben dicséretet énekelünk, hálát adunk, bűnbánatot tartunk, odaszánjuk magunkat, közbenjárunk és Isten Igéjét hallgatjuk. Az istentisztelet nem azért van, hogy szórakoztasson és az érzelmeket mesterségesen táplálja, mintha Isten háza koncert- vagy táncterem lenne. Célja az, hogy a mindenható Isten méltányolására indítson.

4. Munkálkodó gyülekezet

   Igyekszünk a munkálkodó gyülekezet fogalmát gyakorlatba ültetni. Ez azt jelenti, hogy minden igaz hívő szolgálja az Urat, ha lehetősége van rá, együtt a gyülekezet többi tagjával, különféle tevékenységekben, az Úr dicsőségére. Ha egy gyülekezet hangsúlyt fektet erre, nagy erővel lesz képes az evangélizálást, a vasárnapi iskolát és egyéb szolgálatokat végezni. A keresztyének nem „vasárnapi közönség”, hanem az Úrnak elkötelezett, odaszánt munkások csapata.

5. Biblikus elkülönülés

   Hisszük, hogy az Úr népének tartózkodnia és óvakodnia kell az elvilágiasodástól és a tévtanítástól. Erről szól a biblikus elkülönülés tana. A tévtanítás tagadja a Biblia szó szerinti ihletettségét és tévedhetetlenségét valamint a hit egyéb alapvető tanításait is. Az igaz gyülekezetek meg kell védjék az Igazságot bármibe kerüljön is az, és sohasem adhatják fel az üdvösség egyetlen útjáról szóló bibliai hitelvet.

6. Az imaóra

   Hiszünk az imádság rendkívüli fontosságában. Ezért az imaórát külön hétköznapi összejövetelként őrizzük meg. Istennek az imára válaszként adott áldása nélkül minden bizonyságtevésünk hiábavaló. A közösségi ima mindenekfelett való.

7. Szélesebb körű szolgálatok

   Azt tartjuk, hogy a helyi gyülekezeteknek Isten rendelte el azt, hogy sok egyéb lelki feladatot is lássanak el. Ezért, ha az Úr vezeti és megsegíti őket, „szélesebb körű” szolgálatokat végezhetnek, mint például gyülekezetplántálás, külmisszió, lelkimunkások képzése vagy keresztyén irodalom kiadása.


   Ez a lista természetesen nem fedi le a gyülekezet összes feladatát, viszont képet fest arról a lelki örökségről és hagyományról, amelyhez gyülekezetünk kötődik.