Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.


Soli Deo Gloria - Reformált Baptista GyülekezetA gyülekezeteknek be kell-e tartaniuk az állam koronavírus miatt elrendelt utasításait? >>Kedves Látogatók!


Összejöveteleink látogathatóak. Részletesebb tájékoztató alább olvasható. Gyülekezetünk továbbra is szeretettel vár mindenkit az istentiszteletekre. A járvány fokozódása miatt frissítettük a szabályokat a biztonságos részvétel érdekében. Kérjük, tekintsék át az alábbi listát:

  1. Kérjük, hogy ne vegyenek részt azok, akik a következő tüneteket észlelik magukon: hőemelkedés vagy láz, újonnan jelentkező köhögés, a szaglás vagy ízlés elveszítése.

   2. Az imaház helyiségeit fertőtlenítjük az összejövetelek előtt és után.

 3. Érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítővel.

  4. Megérkezés után foglalják el helyüket minél hamarabb az imateremben. Ne időzzenek a bejárati folyóson a torlódás elkerülése végett.

   5. A kabátokat vigyék magukkal az imaterembe.

  6. Az imaházban való tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot.

  7. Az imateremben tartsák be a 1,5m távolságot. A székek ennek megfelelően vannak elrendezve. Csak egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellett.

  8. Az istentiszteleten nincs éneklés. Az énekidő alatt felvételről szólnak majd az énekek.

   9. Távozáskor kérjük használják az összes kijáratot.


 Köszönjük mindenki együttműködését!

 A Gyülekezet elöljáróiIsten szeretete a világméretű járványban
 Jelentőségteljes napokat élünk, mikor Istennek az egész világra kiterjedő „fenyítése” vagy figyelmeztetése közepette találjuk magunkat. Ezzel arra hív minket, hogy ismerjük el és keressük Őt. Noha menekülünk a gondolattól, mégis ez az oka minden váratlanul ránk zúduló katasztrófának, legyen az járvány, árvíz vagy kiterjedt erdőtűz. A Biblia tanítása szerint ezek a dolgok egyre gyakrabban jelentkeznek majd az „utolsó napokban”, amikor az ateizmus általánosan elterjed és az emberek nem gondolnak Teremtőjükre és nem keresik Őt imádságban.

 Az Istentől érkező figyelmeztetés nem olyan, mint az utolsó ítélet, mivel Isten szeretetét fejezi ki, amely az emberek Hozzá történő megtérését sürgeti, miközben az utolsó ítélet az irgalom ajtajának végső bezárását eredményezi azoknak, akik elfordultak Tőle. Egy figyelmeztetés nem állandó és Isten megadta az emberiségnek azt a képességet, hogy végül úrrá legyen rajta. Mégis egy figyelmeztető katasztrófa felráz és megaláz arra emlékeztetve minket, hogy csak emberek vagyunk, akik Isten kezében vagyunk és felelősséggel tartozunk Neki.

 A koronavírus kétségtelenül jobban megrázott mindnyájunkat, mint bármelyik nemrégiben történt katasztrófa. A brit tudós elit viszonylag visszafogott hozzáállását hamarosan radikális lépések sorozata váltotta fel, amint a vírus rácáfolt minden addigi számításukra. Az óriási Kínát riadalom fogta el; az iráni kegyetlen rendszer megzavarodott; Európa rohamléptékkel jutott el a szigorú kijárási korlátozásig, és a teljhatalmú Egyesült Államok éppúgy lekucorodott, mint mindenki más.

 A járvány kiszélesedésével egyidőben sokatmondó jellegzetességek válnak nyilvánvalóvá. Például, hogy a legveszélyeztetettebbek az idősek (mint e sorok szerzője) – akiknek egy egész emberöltőnyi idő állt rendelkezésre Teremtőjüket szolgálni (és lehet, hogy elutasították). A vírus látszólag azt üzeni a fiatalabbaknak – „még maradt valamennyi időd: ne vesd meg az Úr hosszútűrését.” Emlékezz arra, hogy Isten ugyan szeretet, de szent és igaz is.

 Meglehet, hogy ez nem az utolsó figyelmeztetés vagy fenyítés, noha az isteni „felháborodás” még nem mutatkozott meg teljes erejében. A keresztyének imádkoznak enyhülésért és a szenvedők gyógyulásáért. Ugyanakkor sok jótettet látunk az emberek részéről, de létfontosságú, hogy megszívleljük a mostani járvány üzenetét és értelmét. Célja az, hogy keressünk bocsánatot Istennél és kibékülést vele a Megmentő, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki szenvedett és meghalt a golgotai kereszten a bűnösökért. Aki bízik Benne, megbánja bűnét és átadja életét Neki, új és örök életet nyer Tőle.

 Peter Masters