Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.

Csak stressz


  Ebben a rohanó és ingatag világban, amelyben élünk, a stressz a hétköznapjaink negatív részévé vált. A stressz meghatározása így szól: „az emberek válaszreakciója a túlzott nyomással vagy egyéb, rájuk nehezedő követelménnyel szemben.” Magyarországon az aktív népesség mintegy 28% állítja, hogy „nagyon” vagy „rendkívül stresszesnek” érzi magát a munkahelyén. Angliában például összesen 12,8 millió munkanap veszett oda a stressz miatt 2004/2005-ben.


A helyes perspektíva


 A Biblia arról beszél, hogy stresszes időkben próbáljuk meg életünket helyes perspektívába állítani. Akár mi hajszoljuk magunkat stresszbe, akár mások, ugyanaz az elv érvényes. Az Úr Jézus feltette a kérdést: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”11 Márk evangéliuma 8. rész 36. vers)

  Ez a kijelentés nekünk van címezve. Mi az élet nagy tétje, amikor stresszes nyomásnak tesszük ki magunkat a siker vagy egy adott helyzet túlélése végett? Földi életünk csak egy rövid utazás az időben, csak egy lépésnyire az örökkévalóságtól! Amikor ezt az örök reflektorfényt ráirányítjük életünkre, akkor kezdjük helyes perspektívában látni az idő okozta gondjainkat. Az evilági nyomás, vagyontárgyak és pozíciók korlátozott időtartamúak, miközben a lélek lényünk örök részét alkotja, mely vagy a mennyben vagy a pokolban fog kikötni.


Légy résen


  Számunkra a lényeg, hogy legyünk résen és készek az elkerülhetetlen lépés megtételére, amelyet az egész emberiség megtesz az örökkévalóság felé. Hogyan lehetünk készek? Ehhez meg kell vallanunk bűneinket Istennek és elhagynunk bűnös útjainkat megtérés által, bizalmunkat Jézus Krisztusba, mint személyes Megmentőnkbe vetve. Kérlek jusson eszedbe, Ő meghalt a kereszten, hogy elhordozza az Isten által kiszabott büntetést azok helyett, akik bizalommal fordulnak hozzá. Ezután életünk hátramaradt részét Jézus Krisztus követésében kell élnünk, Aki feltámadt a halálból, mint életünk Ura. Csak akkor tekinthetünk bizodalommal a mennyre, mint végső rendeltetési helyünkre.


Szóval a lényeg …


  Nem a siker vagy a túlélés egy stresszes világban, hanem megmentve lenni most és mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus által megmentett személy egy olyan örök jövőre számíthat a mennyben, ahol nem lesz stressz és minden tökéletesen betölt. De a Biblia figyelmeztet, hogy a teljesen stresszes, örök pokol a másik rendeltetési hely azok számára, akik nem fordulnak bizalommal az Úrhoz.