Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.

Dr. Peter Masters: A félelmetes Isten


Niagara   Háromezer évvel ezelőtt egy nevezetes király rámutatott Isten megismerésének módjára, ezt mondva: „félelemmel vegyes bámulat töltsön el!”11 Dávid király, a 4. Zsoltár 5. versében.)

   De mi a félelemmel vegyes bámulat? Emlékszem egy tizenéves fiúra, aki meglátogatta a Niagara vízezést és lenyűgőzte őt a zuhogó, hatalmas víztömeg. Lábai a földbe gyökereztek, miközben annak veszélyességét és fenségét érezte. Azután az alsó kilátóra rohant, hogy hátulról lássa a lezúduló vizet, majd napokon át szünet nélkül csak róla beszélt. Ez félelemmel vegyes bámulat.

   Fiatalok, akik első alkalommal vesznek részt temetésen, sokszor nagyon mélyen átérzik a halál komolyságát és visszafordíthatatlanságát, érzékelve annak örök következményeit. Ez félelemmel vegyes bámulat.

   Mikor fiatalként Wight szigetén táboroztunk, túrázni mentünk barátaimmal a Culver-sziklához2 , egymással hangosan csevegve.

Villam Hirtelen egy rettenetes villámcsapás kettéhasította a La Manche Csatorna vizét és hatalmas vihar kerekedett tőlünk egy kilométernyire úgy, hogy még a szikla is megremegett. Rendszerint zajosak voltunk, de most egy órán át teljesen elnémulva ültünk és bámultunk. Ez félelemmel vegyes bámulat.(  2 Anglia legnagyobb szigete, a La Manche csatornában fekszik.)

   Amikor Istent keressük, először magunkra gondoljunk remegéssel és ámulattal, feltéve a kérdést: ki vagyok én? Tény az, hogy roppant jelentősek vagyunk, mivel olyan örök lélekkel rendelkezünk, melynek révén lehetővé válik számunkra az Istennel való közösség. Jóval az állatok fölött állunk és ezért önmagunk alábecsülése a lehető legnagyobb tévedés.

   Az állatoktól eltérően, mi képesek vagyunk gondolkodni és erkölcsi lelkiismerettel is rendelkezünk. Sokkalta fejlettebb és összetettebb módon tudunk szeretni mint az állatok és óriási a kreativitásunk. Beszédképességgel és az örökkévalóság ösztönével rendelkezünk. Rendkívül kiváltságos lények vagyunk és ezzel a státusszal felelősség jár, amit vállalnunk kell.

   Röviden, ezernyi fényévre vagyunk az állatvilágtól. Szükségszerű, hogy ezt felismerjük és kivessük agyunkból az emberi lény kibenlétéről alkotott sekélyes, méltatlan elképzeléseket. Lelkünk érdekében meg kell állnunk, gondolkodnunk és félelemmel vegyes bámulattal tekintenünk önmagunkra.

   Nemrég egy férfiről olvastam, egy iparmágnásról, aki élete korai szakaszában egy olyan élményt szerzett, amely jól ábrázolja a félelemmel vegyes bámulatot. Szülei, amikor mindössze két éves volt, meghaltak egy második világháborús légitámadás idején. Apja jómódú volt és végrendeletében meghagyta, hogy egy alapítvány létesüljön fia oktatására. Intézeti növendékként gondmentes, vidám fiúcska volt, aki semmit sem vett különösen komolyan, amíg aztán tizenhat éves korában az alapítványt kezelő jogtanácsosok elé hívták. Egy ügyvéd leültette és elmondta neki, hogy tizennyolc évesen egy tetemes vagyont fog örökölni.

Toll   Mély megdöbbenéssel fogadta a hírt, mivel egyáltalán nem sejtette, hogy apja annyira gazdag és sikeres volt. Vonatra ült és visszament iskolájába. Késő este érkezett meg a kollégiumba. Amikor barátai meglátták, azt gondolták, hogy valami baleset történt vele, mivel falfehér volt.

   Napokon keresztül alig beszélt, mivel egyetlen kérdés foglalkoztatta állandóan: „ki vagyok én?” Csodálkozás töltötte el őt gazdagságának felfedezése miatt. A felelősség furcsa súlyként nehezedett rá. Bárcsak ilyen félelemmel vegyes bámulat telepedne ránk, amikor rájövünk, hogy Isten örök lélekkel teremtett minket és azzal a lehetőséggel, hogy megismerjük Őt!

   Isten keresésének következő alapvető lépése, hogy félelemmel vegyes bámulattal tekintsünk Istenre, hogy felfogjuk ki is Ő valójában. Ha találkozni akarnánk az ország elnökével, akkor nem egy viskóban keresnénk őt, hanem a palotájában. Ugyanígy Isten után kutatva, kijelentett Igéjében – a Bibliában – szemlélhetjük Őt. Ott azt olvassuk, hogy végtelen, örök, mindenható és mindentudó.

   Aggódunk a globális felmelegedés miatt, főleg amikor a legnagyobb ökológustól, James Lovelock brit professzortól azt halljuk, hogy London és Liverpool víz alá kerül 100 éven belül, vagy talán már 50 év alatt is. Mi az igazság minderről? Az ember találgathat és spekulálhat, de egyedül Isten tudja, hogy pontosan mi lesz, mivel egyeduralkodó és mindent tud, ami valaha történt és ami történni fog.

Bridge

   Bárcsak megsejtenénk erejét és legyőzhetetlenségét; sokkal jobban tisztelnénk Őt. De arra is rá kell ébrednünk, hogy szent és tökéletes, aki gyűlöli a gonoszt és teljesen határozott igazságszolgáltatásában és a bűn megbüntetésében. Ugyanakkor szerető és irgalmas, kész megbocsátani mindenkinek, aki többé nem kezeli Őt közömbösen és rábízza magát az általa küldött Megmentőre.

   Isten egy, mégis rejtélyes módon három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. A Szentháromság második személye, Krisztus a Fiú, eljött ebbe a világba, hogy elveszett lelkeket váltson meg. Közismert, hogy Krisztus emberi testet és személyiséget öltött magára, Istenné és emberré válva, hogy az elveszett emberiség Megmentője legyen. Tökéletes életet élt, majd engedte, hogy letartóztassák és kivégezzék a kereszten, ahol felbecsülhetetlen árat fizetett megmentésünkért.

   Az Atya-Isten Jézusra terhelte mindazok vétkét, akik majd Benne bíznak, és helyettük büntette meg Őt. Leírhatatlan, örökérvényű büntetést szenvedett, az egészet valahogyan néhány órába sűrítve, engesztelést végezve az elveszett és bűnös népért.

   Hogyne fogna el a „félelemmel vegyes bámulat”, amikor ilyen Megmentőre gondolunk! Annyira világosan kell látnunk Isten megmentő tervét, hogy csodálattal töltsön el jóindulata és félelemmel vegyes bámulat árasszon el. Ahhoz, hogy elnyerjük Isten bocsánatát, más értelemben is szükséges, hogy félelemmel vegyes bámulat fogjon el. A szent Isten tekintetében szükséges látnunk bűnös és elítélt állapotunkat, ami lesújtóan, sőt ijesztően hasson ránk. Szükséges ráébrednünk, hogy megbélyegzett férfiak és nők vagyunk, mivel Isten mindent tud bűneinkről és szívünk állapotáról. Megbántottuk Őt, áthágtuk törvényeit és magunknak éltünk, megvetettük és félretettük Őt. Emiatt ítélete alá esünk, úgyhogy nem számíthatunk segítségére a jelen életben és el kell veszítenünk örök boldogságunkat a következőben. Bárcsak félelemmel töltenének el ezek a dolgok, hogy éreznénk a megbocsátás óriási szükségét. Akkor őszintén kérnénk Tőle az áldást.

   „Töltsön el a félelemmel vegyes bámulat”, mondta Dávid és hozzátette: „csillapodjatok le!” Ne szaladj el Isten elől sértődötten, mert elítélt bűnösnek nevezett, hanem töltsön el csodálattal, hogy Krisztus meghalt a kereszten, hogy bűnhődött lázadásod, hazugságaid, büszkeséged, kapzsiságod, hitetlenséged, önzésed és összes egyéb bűneid miatt. Bocsánat és új élet van ingyen felajánlva mindazoknak, akik Krisztushoz fordulnak megtérve korábbi életmódjukból és bízva abban, amit a bűn kiengesztelésére tett.

   Tehát félelemmel vegyes bámulattal kell tekintenünk magunkra és arra, hogyan lettünk teremtve. Leginkább félelemmel vegyes bámulattal kell Istenre néznünk, belegondolva kilétébe és abba, hogy mit tett Krisztus értünk. Végül félelemmel vegyes bámulat töltsön el abban az értelemben, hogy lesújtottan és rettegéssel gondolunk bűneinkre és azok következményére.

   Soha senki nem tért meg anélkül, hogy ez a fajta félelemmel vegyes bámulat ne késztette volna őt arra, hogy az Úrhoz forduljon. Ezután, amikor Isten meghallgatja imánkat, újfajta csodálkozás tölt el, a meglepődésnek és meghökkenésnek ámulata, mivel új élet, új viselkedés, új boldogság és az Istennel való közösség új megtapasztalása köszön ránk. Ha ismerjük Őt és imáinkra adott válaszát, felettébb eláraszt a félelemmel vegyes bámulat a megtérés valósága miatt.