balra mutató nyíl

Kiadványok

Az 1689-es Baptista Hitvallás

A Baptista Hitvallás új kiadását Charles Haddon Spurgeon 1855-ben eszközölte ki, elsősorban saját gyülekezetének tagjai számára. Az ő bevezető szavai kifejezik ennek a fenséges hitvallomásnak óriási értékét:

„Ez az ősi dokumentum a legkiválóbb összefoglalója az általunk hitt dolgoknak. A háromegy Jehova Isten gondviselő keze megőrzött, hogy hűségesek maradjunk dicsőséges evangéliumunk nagyszerű tételei iránt. Ezért még határozottabban érezzük, hogy örökre ragaszkodni fogunk hozzájuk.

Ez a kis kötet nem kötelező erejű zsinórmértékként vagy törvénykönyvként lát napvilágot, amely kalodába zár titeket, hanem segítség a hitvitázásban, a hitben megerősítő támaszként és az igazságosságban való épülés eszközeként. Gyülekezetünk ifjabb tagjai megtalálnak benne dióhéjban egy teljes dogmatikát (hittételeket) és az igei bizonyítékok segítségével számot adhatnak a bennük levő reménységről.

Ne szégyelljétek hiteteket; jusson eszetekbe, hogy ez a mártírok, a hitvallók, a reformátorok és a szentek ősi evangéliuma. Mindenek felett, ez Isten Igazsága és a pokol kapui nem vehetnek erőt rajta. Hadd legyen életetek a hit ékessége, példamutatásotok hadd legyen hitvallásotok ajánlója. Mindenek felett, éljetek Krisztus Jézusban és járjatok benne, semmilyen tanításnak sem nyújtva hitelt csupán annak, amelyet kifejezetten Ő jóváhagyott, és amely a Szentlélek tulajdona. Ragaszkodjatok erősen Isten Igéjéhez, amely fel van térképezve itt számotokra.”

menü gomb