balra mutató nyíl

Kiadványok

A keskeny úton

Sükös Pál

Sükös Pál, református lelkész 1917-ben született Diósgyőrött. Teológiai tanulmányait Budapesten és Sárospatakon végezte. Szolgálata első éveiben jutott maga is személyes élő hitre. Ezért, amíg tehette, fáradhatatlanul hirdette az Isten szeretetéről szóló jó hírt igehirdetéseiben és evangelizációs alkalmakon. Nehéz körülményei közt egészsége hamar megromlott, és 55 évesen, 1972-ben hívta haza Megváltó Ura.

Könyvében a századközépi magyar lelki ébredésből dolgoz fel megtörtént eseményeket érdekfeszítő regény formájában. Könyve bizonyságtétel és egyben dokumentum is Isten új életet teremtő munkájáról.

menü gomb