balra mutató nyíl

Kiadványok

A lélekmentő

C. H. Spurgeon

Vajon ismerjük-e az igazi Spurgeont? Ismerjük-e Spurgeon teológiáját, biblikus nézeteit, szolgálatának prioritásait, missziói módszereit, lelki tusáit? Tudjuk-e például róla, hogy nem kötött kompromisszumot az igazság kárára? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy bizonyos tankérdésekben hogyan vélekedett? Tudjuk-e miért volt kész leginkább lándzsát törni? Úgy vélem, hogy többnyire nem. Ez a könyv - többek között - ezeket az elfelejtett szempontokat is hívatott elénk hozni.

Mára ugyanis Spurgeonről többnyire annyi maradt meg a keresztyén köztudatban, hogy nagy igehirdető volt, aki jó anekdotákkal szórakoztatta hallgatóit. Lesz itt viszont néhány olyan szempont, amit fontosnak tartunk az olvasók figyelmébe ajánlani. Különös tekintettel a jelenkor történéseire, a teológiai irányzatok fejlődésére, valamint a mai keresztyénség válságos állapotára.

A könyv közös gondozásban jelent meg a Presbiteriánus Kiadóval.

menü gomb