balra mutató nyíl

Kiadványok

Az ateizmus kegyetlenségei

Dr. Peter Masters

Az ateizmust - az a szemlélet miszerint nincs Isten - úgy tartják számon széles körben, mint az élethez történő ésszerű hozzáállást; amolyan vallásos semlegességnek gondolják, amely nem árthat követőinek vagy a társadalomnak.

A szerző leleplezi az ateizmus káros és ésszerűtlen oldalát, amelyre Pál apostol már a Kr. u. I. században rámutatott.

A Biblia - melyre alapoz - arra utal, hogy oka van az ateizmusnak, mégpedig az erkölcsi korlátoktól szabadulni kívánó, erős, belső vágy.

A füzetben elénk tárul, hogyan kampányolnak a harcias ateisták a tömegek megnyeréséért különféle tisztességtelen és manipuláló eszközökkel. De az ateizmus kíméletlen kegyetlenségeire vetítenek fényt a modern társadalom mélyülő problémái is.

Itt megfigyelhetjük az ateizmust, ahogyan Isten látja azt, a hatásaival való szabadulás módjával együtt.

Dr. Peter Masters a londoni Metropolitan Tabernacle lelkipásztora 1970 óta.

Soli Deo Gloria füzet

menü gomb