balra mutató nyíl

Kiadványok

Az imaórák ereje

Dr. Peter Masters

Miért akarja az Úr, hogy a hívők együtt imádkozzanak? Ez biblikus kötelesség vagy szabadon választható tevékenység? Miben tér el egymástól az egyéni és a közösségi imádkozás? Vajon egy alulméretezett imaóra valóban rossz hatással van a gyülekezet munkájára? Lehetőleg milyen formája legyen az imaórának? Milyen legyen a stílusa és a tartalma?

Dr. Masters ezeket és ehhez hasonló kérdéseket válaszol meg ebben a füzetben. Rámutat arra, hogy Krisztus parancsolta meg a közös imádkozást, az imaórákat és páratlan ígéretekkel biztosította azok hatékonyságát. A korai egyház (az ApCsel szerint) engedelmeskedett és Isten ereje megnyilvánult bizonyságtételeiben.

Rengeteg gyakorlati tanácsot kapunk az imára szánt idő legjobb kihasználásához. A szerző hiszi, hogy úgy a férfiak, mint a nők imádkozhatnak a közösségi imaalkalmakon és a függelékben megmagyarázza, hogy miért van ez így.

Dr. Peter Masters a londoni Metropolitan Tabernacle lelkipásztora 1970 óta.

Soli Deo Gloria füzet

menü gomb