balra mutató nyíl

Kiadványok

Gyógyítási járvány

Dr. Peter Masters

"A karizmatikus kérdésről sokat írtak. Sokat, de nem eleget. A mai viszonyokat alapul véve ugyanis megállapítható, hogy különösen foghíjas azon kiadványok listája, amelyek a karizmatikus mozgalom biblikus értékelését, netalán kritikáját tűzték ki célul. A magyar könyvpiacon jelenleg is elsöprő többségben vannak azok a könyvek, amelyek a mozgalom Istentől való voltát hivatottak igazolni...

... A karizmatikus mozgalom térhódítását elősegítő eszköztárban sok minden található, ami igen vonzó lehet a hitben csecsemőkorú keresztyének előtt. Igen előkelő helyet foglalnak el – és könyvünk kifejezetten erre összpontosít – például az ún. gyógyító szolgálatok. Ez nagyon is érthető és kézenfekvő, hiszen ki ne akarna ma betegségeiből meggyógyulni? És mit meg nem adna az ember az egészségéért?...

Íme néhány a felvetett kérdések közül:

  • Ki áll a betegségek mögött?
  • Megszállhatják-e a démonok a megtért keresztyéneket?
  • Vannak-e új kijelentések ma?
  • Ígéri-e Isten a testi gyógyulást a hívő embereknek?
  • Kell-e ördögöket űzni?
  • Vajon a testi gyógyulás a megváltás része-e?
  • Voltak-e mindennapos gyógyulások az ősegyházban?
  • Léteznek-e ma különleges adománnyal rendelkező gyógyítók?

Ha bárki hezitálna a kérdésekre adandó válasszal, ajánljuk, olvassa el ezt a könyvet. Dr. Peter Masters mellett ebben az eligazodásban segítségünkre lesz Dr. Verna Wright keresztyén orvosprofesszor állásfoglalása is..."

Dr. Peter Masters a londoni Metropolitan Tabernacle lelkipásztora 1970 óta.

menü gomb