balra mutató nyíl

Kiadványok

Keresztyén adakozás

Dr. Peter Masters

Az anyagi eszközökkel való sáfárkodás nagy kiváltsága és áldása azoknak, akik annyi mindent köszönhetnek Krisztus Uruknak.

Nemes hivatásunk az, hogy Krisztus munkatársai legyünk e téren is. Ez a füzet bemutatja azokat az újszövetségi igehelyeket, amelyek az adakozás céljait, indítékait, mértékét és módját tisztázzák, Krisztus országának, valamint férfiak és nők lelki épülésére.

Dr. Peter Masters a londoni Metropolitan Tabernacle lelkipásztora 1970 óta.

Soli Deo Gloria füzet

menü gomb