balra mutató nyíl

Kiadványok

Keresztyén dogmatika

Louis Berkhof

"Loius Berkhof a XX. század legjelentősebb teológusainak egyike. A kálvini tanokat századunk nagy társadalmi és természettudományos kihívásaira alkalmazta, ugyanakkor nem maradt meg az elméleti teologizálás elefántcsonttornyában. E kötete világosan fogalmazza meg a református kegyelem-tan lényegét és annak szilárd bibliai alapját."

(Dr. Sipos Ete Álmos)

menü gomb