balra mutató nyíl

Kiadványok

Keresztyénként a családban

Jay E. Adams

Jay E. Adams felismerte a családokat és az otthonokat napjainkban fenyegető komoly veszélyt. Hogy megakadályozzuk a társadalom alapját képező családok helyzetének további romlását, a szerző a bibliai alapelvek pontos és következetes alkalmazására hívja fel a figyelmet. E kötet számtalan gyakorlati bibliai tanáccsal látja el az olvasót a Krisztus-központú családi élettel, a családtagok közötti kommunikációval, a párválasztással, a gyermekneveléssel és a fegyelmezéssel, a hitetlen házastárssal való együttéléssel és sok más kérdéskörrel kapcsolatban. A lelkipásztorok és keresztyén lelkigondozók is komoly értékre lelhetnek benne éleslátása és a Szentíráshoz való hűsége miatt.

Jay E. Adams a kaliforniai (USA) Westminster Teológiai Szeminárium gyakorlati teológia professzoraként, valamint a felsőfokú tanulmányi központ vezetőjeként szolgált. Gyakran tart előadásokat és több mint 70 művet jelentetett meg az igehirdetés, a keresztyén oktatás, a lelkigondozás és a gyakorlati poimenika tárgykörében. Könyvei között találjuk például a következőket: Back to the Blackboard, Competent to Counsel, The Christian Counselor's Manual és Solving Marriage Problems.

menü gomb