balra mutató nyíl

Kiadványok

Mi történt a kegyelem evangéliumával?

Dr. James Montgomery Boice

A reformációra való megemlékezés ünnepe minden év októberében reánk köszönt. Félő azonban, hogy az ilyenkor szokásos és bejáratottnak számító általánosságok hangoztatása ellenére, az evangéliumi keresztyének is elsiklanak a lényeg felett. Nem gondolkodnak el mélyebben a következő kérdéseken: Miről szólt a reformáció? Melyek voltak a jelszavai? Melyek voltak azok a tanítások, amelyek egykor megrengették a világot és az egyházat? Mennyire idejétmúltak ezek a tanítások? Mit jelentenek ezek ma konkrétan számunkra? Hozhatnak-e bármiféle kézzelfogható változást? Mennyire befolyásolják – ha egyáltalán befolyásolják – módszereinket, amelyeket előszeretettel használunk különféle egyházi, gyülekezeti programjainkban, missziós vállalkozásainkban? Milyennek kell lennie egy reformátori teológiai látásnak és világnézetnek? Mennyire jellemez bennünket a reformátori mentalitás? Milyen küldetése van egy reformátori szemlélettel rendelkező keresztyénnek a XXI. században? Miben nyilvánul ez meg? Egyáltalán szereztünk-e valaha is érvényt a reformáció tanításainak személyes és közösségi életünkben?

Dr. James Montgomery Boice könyve kiváló segítséget nyújt a válaszadáshoz, hiszen nagyszerűen foglalkozik a fenti kérdésekkel. Eligazít a miértek és a hogyanok dzsungelében. Kezdi egy tárgyilagos és biblikus egyházi látlelettel, majd áttér a hamis terápiák leleplezésére, végül ismerteti előttünk a valódi megoldásokat. Megláttatja velünk, hogy a jól megértett, és főként a jól alkalmazott Solák – vagy másként a kegyelem evangéliuma – nemcsak elméleti megoldásokat kínálnak, hanem valóban képesek arra, hogy biblikus megújulást és reformációt hozzanak.

menü gomb