Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.

Dr. Peter Masters: Lélekvadászok


  A LEGHÍRESEBB BESZÉD, amely valaha is elhangzott, a Jézus Krisztus által mondott Hegyibeszéd. A galileai dombvidéken több ezren hallgatták ezt a beszédet. A vége felé Jézus meglepő szavakat mondott: "Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.”1

  „Óvakodjatok!” – azt jelenti, hogy összpontosíts állandóan az ólálkodó veszélyekre. Arra sürget, hogy értelemmel vigyázzunk. Vajon megvizsgáljuk és kiértékeljük azokat az élettel kapcsolatos felfogásokat, amelyeket ma annyira ránk erőltetnek? Szoktuk-e mérlegelni a kínálatban levő különböző életstílusokat és értékeket?

  Krisztus valójában ezt mondja: „Ne légy esztelen az élettel kapcsolatosan és közömbös célja iránt! Ne légy naiv, minden felmerülő elképzelést vizsgálódás nélkül elfogadva, hanem gondolkozz el, hogy merre tartasz az életben.” Mit hiszünk erről az életről, az emberi természetről, az erkölcsi értékekről vagy Istenről?

  Amikor Krisztus a hamis prófétákra figyelmeztetett, nem csak a vallási tanítókra, de a nemvallásiakra is gondolt. Beleértette azokat a mai embereket, akik megkérdőjelezik és ellentmondanak a Biblia erkölcsi értékrendjének és üzenetének. Azt mondta, hogy az életről téves nézeteket reklámozó emberek báránybőrben jelennek meg, vagyis üzenetük nem ijesztő. Mindent kínálnak, amit csak akarunk.

  Krisztus szerint a téves nézetek olyanok, mint egy tág kapu és egy széles út. Népszerűek és anyagi dolgokat hajszoló valamint kívánságokat kielégítő életstílusként csábítják a tömegeket. Rengeteg olyan hamis életfelfogás van, amely arra ösztönöz, hogy felejtsük el Istent, az erkölcsöt és még azt is, hogy számadással tartozunk Istennek életünk végén. „Akármit csinálhatsz önmagad kielégítésére,” – mondják – „ereszd szabadon önmagadból az állati természetet és csinálj, amit akarsz ebben az életben.”

  Kik azok az emberek, akik ezeket a dolgokat tanítják? Ők azok, akik a társadalmat irányítják, akik kezükben tartják a médiákat és a szórakoztató ipart és akik sürgetik, sőt törvénybe iktatják az erkölcstiprást.

  De hogyan tudhatjuk, hogy ezek a hamis tanítók? Krisztus a következő tévedhetetlen szabályt közölte: „gyümölcseikről ismeritek meg őket”, vagyis eredményeikről. Figyeld meg a ma oly népszerű életfelfogások eredményeit. Hová vezettek és mit eredményeztek?

  Azt sulykolják belénk, hogy távolítsuk el az erkölcsi normákat, kivéve néhányat, amelyek megvédik az embereket a kártól és veszteségtől, mint például a gyilkosság, testi erőszak, gyermekbántalmazás és tolvajlás. Minden egyéb normát megszüntetnek. Például a nemek közötti megkülönböztetést szemétnek tartják, helyeslik a homoszexualitást (nemsokára büntetni fogják a helytelenítését), erőteljesen síkra szállnak a házasságon kívüli szabad szexért (fogamzásgátlókat osztanak a tizenéveseknek, hogy kizárják a nemkívánt következményeket és abortuszt ajánlanak fel, ha mégis rosszul sülnek el a dolgok).

  A büszkeség rendben van (a „legyen kitűnő véleményed önmagadról” felfogás) és a mohóság is, akár kapzsiság, részegség vagy egyéb kicsapongás formájában. Ez „jó szórakozást!” címen fut. Hiányos öltözetben parádéznak, bátorítva azt együtt a mocskos beszéddel. Mindezekkel telis-tele van például a televízió. Az önzés (amit ők „vigyázz magadra” mentalitásként tálalnak) lett az ideális életmód.

  De mit értek el ezeknek a felfogásoknak a pártolói (rendszerint keresztyénségellenes humanisták)? Vajon sikerült-e nekik azt a modern, szabadelvű társadalmat létrehozniuk, amelyet dicsekvően kilátásba helyeztek? Az eredmény az, hogy sosem volt annyi csalás, lopás, szélhámosság, erőszak, kegyetlenség, gorombaság, tiszteletlenség, pornó, abortusz, kéjelgés, elkülönülés és válás, káros szenvedély, részegség, kábítószerezés, garázdálkodás, önzés és nyomor a társadalomban, mint most! Micsoda összevisszaság tombol, a társadalom pedig állandóan csak romlik. Ezt nem panaszként mondjuk, hanem mert bizonyítja, hogy az erkölcsösség ellenzői teljesen elhibázták a dolgot és felfogásaik kudarcot vallottak.

  Nemrégiben olvastam egy újságcikket, amely állította, hogy a dolgok mindig ilyen rosszul álltak a világban. A szerző az 1950-es évek londoni Elefánt gengszterbandát hozta fel példaként, borotvapengéikkel, bicikliláncainkkal, ökölvasaikkal együtt. A napilap tetején szereplő fotóról megállapíthattam, hogy a cikk szerzője nem olyan idős, hogy szemtanúja lehetett volna az Elefánt gengszterbanda működésének, de mi, akik igen, tudjuk, hogy nem lehet egy napon említeni az akkori bűnözést a maival. Még a tizede sem történt annak, amit ma látunk. Például akkoriban tolvajlás ritkán fordult elő, és „erőszakos rablótámadásnak” nevezték, nehéz börtönéveket vonva maga után. Ma annyira közhellyé vált, hogy a legtöbb rablót soha nem kapják el. A társadalom a felismerhetetlenségig megromlott.

  A bibliai mércéket szétverő emberek összetört házasságok, káosz és fájdalom szökőárát indították el és a helyzet egyre csak rosszabb lesz. Arroganciájukban elvetették az évszázados mércéket, de a társadalom learatja majd a következményeket.

  Krisztus azt mondja, hogy az ilyen emberek „tövisek és tüskék”, de annyira büszkék, hogy sosem ismernék be kudarcukat és úgy tűnik, annyira önzők is, hogy nem érdekli őket a sok sérült ember. Úgy látszik, hogy egy irracionális szenvedély hajtja őket a bűn támogatásában és a keresztyén hit támadásában.

  Nemrég egy közismert ateista lehetőséget kapott, hogy egy tévésorozatban fejezze ki az Istenbe vetett hittel szembeni gyűlölelét! Azt állította, hogy a vallás minden háború oka és ezért meg kell szabadulni tőle. Vajon soha nem hallott Sztálin kivégzett millióiról és a kommunizmus ideológiai alapon történt kivégzéseiről? Nem tudott volna a területi háborúk hosszú soráról, amelyek meghatározták a történelmet és semmi közük nincs a valláshoz? Vajon nem lenne tudatában a két rettenetes világháborúnak? Mi késztette arra, hogy ennyire durván pontatlan képtelenségeket mondjon? Bár kiváló tudós az illető, úgy tűnik, elfelejtette saját történelmét és Istennel szembeni előítélete rávette, hogy ostoba dolgokat állítson.

  A háborúk valójában a Bibliának az emberi romlottságról szóló tanítását igazolják vagyis, hogy miközben képes néhány jó dolgot tenni, ugyanakkor mindenki gyenge és bűnös. A folyamatosan zajló kegyetlen háborúk csak azt bizonyítják, hogy a Bibliának igaza van, az ateisták pedig tévednek. Az Isten erkölcsi mércéit ellenző emberek soha nem fognak stabil közösségeket és valódi boldogságot produkálni.

  A legfőbb tanító maga Krisztus, aki Isten és ember egyszerre. Kinyújtja kezét az emberek után, hogy megváltoztassa őket és új életet, valamint boldogságot adjon nekik. Tanítása tökéletes és mércéi hamisítatlanok. Tökéletes életet élt a földön, majd rettenetes kínok között halt meg, mert az Atya-Isten Rá helyezte mindazok vétkét, akik majd bízni fognak Benne a világ történelme során, helyettük büntetve meg Őt.
  Azért jött, hogy örök áldást hozzon férfiaknak, nőknek és mély, belső lelki változást munkáljon a benne hívőkben. Feltámadt a halálból és azóta világszerte több milliárd ember életét változtatta meg.
  Ne bízz azokban a ma uralkodó tanítókban és társadalom-formálókban, akik szembeszállnak Krisztussal és erkölcsi mércéivel! Ne alakulj az ateizmus után! Tudakolj meg Krisztusról minél többet és keresd Őt!


1 Máté evangéliuma 7. rész 15. vers.