Lelkipásztor:

Chiciudean Miklós


Telefon:

06-30-6019-253


E-mail:

chmiklos1@yahoo.com


Vasárnapi istentiszteleteink Budapesten


Délelőtt:10:00


Délután:17:30


Címünk:

Budapest, Szigony utca 8.Vidéki összejöveteleink


Debrecen
Hunyadi János utca 14.


Bibliaóra


Csütörtökön 18:00


Vasárnapi istentiszteletek


Délelőtt:10:00


Délután:17:00Hottó
Kossuth Lajos utca 14.


Bibliaóra minden második kedden*
18:30-tól


* Részletes információ a lelkipásztortól kérhető.

Merre tartasz?


  Több mint 7 miliárd1 ember lakik bolygónkon, akiknek többsége naponta utazik valamerre. Például, csak Budapesten minden hétköznap körülbelül 1,5 millió száll fel buszra és 1 millió ember használja a villamost, hogy eljusson úti céljához2.

  Amikor Isten letekint Földünkre, egy forgalmas világot lát, ahol az emberiség idejének jelentős részét utazással tölti, milliónyi különféle célállomás felé tartva. A Biblia azonban azt tanítja, hogy végső soron mindenki csupán a két lehetséges célállomások – mennyország vagy pokol – egyike felé tart. Van két dolog, amely mindkét célállomásra egyárant jellemző – mindkettő örök és megváltoztathatatlan. A mennyország a soha véget nem érő világosság, öröm és beteljesülés helye, míg a pokol a véget nem érő sötétség, fájdalom és elhagyatottság helye.Ki jut a pokolba és ki jut a mennyországba?


  A Biblia azt tanítja nekünk, hogy helyes kapcsolatban kell lennünk Istennel ahhoz, hogy a mennyországba jussunk. Mivel vétkeztünk azáltal, hogy engedetlenek lettünk Isten az életre vonatkozó tiszta kívánalmaival szemben, jogos ítélete és haragja alatt vagyunk.

  Isten azonban maga a szeretet és tele van könyörülettel. Irgalmasságát azzal bizonyította, hogy elküldte Fiát, Jézus Krisztust, mint a bűnösök Megmentőjét ebbe a világba. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen.”3 Ha megvalljuk bűneinket Istennek és bűnbánattal hátat fordítunk bűnös útjainknak, bizalommal fordulva Jézus Krisztushoz, mint személyes Megmentőnkhöz, bocsánatot nyerünk és helyes viszonyba kerülünk Istennel. Jusson eszedbe, hogy Ő azért halt meg a kereszten, hogy elszenvedje Isten büntetését mindazok bűnéért, akik hittel Hozzá fordulnak. Majd Jézus Krisztust követve, Aki az élet Uraként feltámadt a halálból, előre örülhetünk a mennyországnak, mint végső úti célunknak. Ha azonban elutasítjuk Istennek Jézus Krisztus által felénk mutatott szeretetét és lázadásban élünk és halunk meg, elvetve a megmentés ingyenes ajánlatát, akkor végső célállomásunk a pokol lesz.


Melyik irányba tartasz? Melyik a célállomásod?


1 Forrás: CIA The World Factbook, 2012 július
2 Forrás: www.bkv.hu, 2012 július
3 János 3,16